Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Конфигуриране и работа с услугата "Проверка на код"

Въведение

Услугата Проверка на код Ви дава възможност да събирате такси от Вашите потребители за достъп до определено съдържание или при регистация във Вашия уеб-сайт.

За тази цел Вашите потребители трябва да изпратят SMS съобщение със специално съдържание на SMS номер на системата Mobio.bg. Като отговор получават SMS съобщение, което съдържа код за достъп.

Инсталиране на услугата

Услугата Проверка на код се инсталира в две прости стъпки.

Стъпка 1

След като влезете в системата за микро-разплащания Mobio.bg, изберете линка SMS плащания от менюто в лявата част на екрана. След това изберете Нова услуга.

След като изберете Нова услуга, ще трябва да попълните основните параметри на услугата в следната форма:

Трябва да направите следните настройки:

 • Тип - изберете "Проверка на код";
 • Държава/Цена - изберете държавата, тарифата и краткия SMS номер за работа на услугата;
 • Ключ/Текст - напишете текста, който ще се изпраща като SMS от Вашите потребител;
 • Страница с описание - въведете адреса на Вашата страница, където е поместено описанието на SMS услугата;
Полето Страница с описание служи на администраторите на mobio.bg да придобият представа за вида на услугата, която искате да предложите. Ако това поле не бъде попълнено или на посоченият от Вас URL адрес липсва описание на услугата, то Вашата услуга няма да бъде активирана.

Стъпка 2

След като попълните необходимите полета, кликнете на Напред и ще видите формата за Стъпка 2 от процеса на инсталиране на Вашата услуга.

В тази форма трябва да попълните следните полета:

 • Валидност на кода - може да бъде брой пъти или дни от първото използване на кода или от датата на генериране на кода;
 • Отговор - тук попълнете текста, който ще получават Вашите потребители. Не забравяйте да включите специалната дума #CODE# - на нейно място Mobio.bg ще попълни генерираният код;
 • Проверка на кода - изберете Проверка с пренасочване или Проверка с потребителски скрипт
 • Останалите полета - URL 1, URL 2, Проверка за IP адрес на сървър и IP адрес на сървър се попълват в зависимост от избраният тип на проверката на кода

Проверка с пренасочване

Проверка с пренасочване работи по следния начин: Вие създавате HTML форма със специални параметри (пример по-долу). Когато Ваш потребител попълни полетата във формата и въведете полученият от него код, съдържанието на формата се изпраща до сървъра на Mobio.bg. Прави се проверка на въведеният код. Ако кодът е валиден, потребителя се пренасочва към URL 1. Ако кодът не е валиден потребителя се пренасочва към URL 2.

Стойността на всички полета, които Вашият потребител е попълнил във Вашата форма ще бъде предадена към адресите въведени в URL 1 или URL 2 като GET заявка.

Пример за Вашата HTML форма:

<form method="GET" action="http://www.mobio.bg/code/checkcode_redirect.php">
<input type="hidden" name="servID" value="31"/>
Name: <input type="text" name="name"/><br/>
Code: <input type="text" name="code"/><br/>
<input type="submit"/>
</form>

Полетата servID и code са задължителни. Полето servID указва уникалния номер на Вашата услуга. Полето code е текстово поле, в което Вашият потребител трябва да въведе получения код.

При правилна работа на услугата след изпращане на формата Mobio.bg трябва да пренасочи потребителя или към адреса, посочен в полето URL 1, или към адреса посочен в полето URL 2, ако въведеният код не е валиден.

Проверка с потребителски скрипт

Проверката с потребителски скрипт работи като Ваш скрипт прави HTTP заявки към сървъра на Mobio за проверка на въведеният от потребителя код.

Можете да ограничите IP адреса, от който да е възможна проверката на кода като включите опцията Проверка за IP адрес на сървър и попълните полето IP адрес на сървър

Проверка на кода

Адресът, на който Вашия скрипт може да провери въведеният код за валидност, е следният:

http://www.mobio.bg/code/checkcode.php

За да направите успешно проверката на въведения код, трябва да предоставите параметрите servID и code по следния начин:

http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=USLUGA_SERVID&code=VYVEDEN_OT_POTREBITEL_KOD

Параметъра servID трябва да съдържа уникалният servID на Вашата услуга. Стойността на параметър code е въведеният от Вашия потребител код за достъп.

Скриптът checkcode.php от сървъра на Mobio.bg отговаря по някой от следните начини в зависимост от резултата от проверката на кода, въведен от потребителя:

 • FAILED:Invalid request при неправилно зададен параметър paybg_servID.
 • FAILED:Invalid code при невалиден код.
 • FAILED:Invalid IP при несъвпадане на IP адреса на сървъра, който изпълнява проверката и IP адреса, въведен в полето “IP адрес на сървър”.
 • OK при успешна проверка на кода.

Примерен скрипт на PHP за проверка на код

function mobio_checkcode($servID, $code, $debug=0) {

	$res_lines = file("http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=$servID&code=$code");

	$ret = 0;
	if($res_lines) {

		if(strstr("PAYBG=OK", $res_lines[0])) {
			$ret = 1;
		}else{
			if($debug)
				echo $line."\n";
		}
	}else{
		if($debug)
			echo "Unable to connect to mobio.bg server.\n";
		$ret = 0;
	}

	return $ret;
}


$servID = 16;
$code = $_REQUEST["code"];

if(mobio_checkcode($servID, $code, 0) == 1) {
	echo "Valid code";
}else{
	echo "Invalid code";
}

Примерни скриптове

Примерен скрипт за проверка на код
Примерна HTML форма за проверка на код