Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Конфигуриране и работа с услугата Виртуални подаръци

Въведение

SMS приложението Виртуални подаръци дава възможност на собствениците на сайтове за запознанства, социални мрежи и всеки друг тип сайт, при който има общност от потребители да организират услуга за изпращане на виртуални подаръци между потребителите си. Виртуалните подаръци са малки картинки, които се избират при конфигурирането на услугата. Чрез изпращането на SMS един потребител на даден сайт може да подари на друг потребител на сайта виртуален подарък.

Внимание: интегрирането на услугата изисква много добри познания по уеб и PHP програмиране. За интегрирането на услугата може да се наложи редактиране на сорс кода на предложеното PHP клиентско приложение.

Инсталиране на услугата

Услугата Виртуални подаръци се инсталира в две стъпки.

Стъпка 1

След като влезете в системата за микро-разплащания Mobio.bg, изберете SMS плащания от менюто в лявата част на екрана. След това изберете Нова услуга. След като изберете Нова услуга, ще трябва да попълните основните параметри на услугата в следната форма:

Трябва да направите следните настройки:

 • Тип - изберете "Виртуални подаръци";
 • Държава/Цена - изберете държавата, тарифата и краткия SMS номер за работа на услугата;
 • Ключ/Текст - напишете текста, който ще се изпраща като SMS от Вашите потребител;
 • Страница с описание - въведете адреса на Вашата страница, където е поместено описанието на SMS услугата;
Полето Страница с описание служи на администраторите на mobio.bg да придобият представа за вида на услугата, която искате да предложите. Ако това поле не бъде попълнено или на посоченият от Вас URL адрес липсва описание на услугата, то Вашата услуга няма да бъде активирана.

Стъпка 2

След като попълните необходимите полета, кликнете на Напред и ще видите формата за Стъпка 2 от процеса на инсталиране на Вашата услуга.

В тази форма трябва да попълните следните полета:

 • Отговор: въведете текста на SMS-a, който ще получават потребителите след като успешно подарят виртуален подарък;
 • Достъп по IP: имате възможност да ограничите HTTP заявките към сървъра на Mobio.bg от IP адрес 1 и IP адрес2;
 • URL на скрипта: посочете URL адреса на скрипта virtualgifts.php, качен на Вашият сайт;
 • Инсталирай примерни подаръци: ако желаете в услугата да бъдат инсталирани 5 примерни подаръка отбележете тази отметка;

След като попълните полетата натиснете бутона ОК, за да завършите конфигурирането на услугата.

Сървърът на Mobio.bg отправя заявки за уведомяване към Вашия сървър само на порт 80.

Управление на виртуалните подаръци

Разгледждането и управлението на добавените виртуални порадъци се осъществява от линка Подаръци в детайлиния преглед на услугата:

Нов виртуален подарък можете да добавите от линка Добавяне на нов подарък. Във формата за добавяне на нов подарък ще трябва да посочите името на новият виртуален порадък и да изберете две картинки – малка и голяма.

Поръчани виртуални подаръци

Можете да следите поръчаните от Вашите потребители виртуални подаръци от линка Поръчани в детайлния преглед на услугата:

Конфигуриране на клиентското приложение

За да работи услугата Виртуални подаръци е нужно във Вашият сайт да инсталирате клиентско приложение. Това приложение осъществява комуникацията (чрез HTTP заявки) между Вашият сайт и сървъра на Mobio.bg и визуализира виртуалните порадици.

Клиентското приложение комуникара чрез XML HTTP заявки със сървъра на Mobio.bg. Можете да променяте сорс кода на приложението така, че външният му вид напълно да съотвества с Вашият сайт. Всички елементи от визуализацията на приложението са достъпни за промяна. От сървъра на Mobio.bg приложението тегли единствено информацията и картинките за виртуалните подаръци.

Във файла virtualgifts/virtualgifts.php е нужно да направите следните настройки:

 • $servID: уникалният ID номер на Вашата услуга;
 • $gifts_per_page: броят на показваните подаръци на страница;

Настройките в масива $params_map служат, за да се предадат към Mobio.bg коректни стойности за ID и потребителско име на потребителите. Параметрите from_uid, from_user, from_user_url трябва да съдържат съотвените стойности на ЛОГНАТИЯ в сайта потребител. Параметрите to_uid, to_user, to_user_url трябва да съдържат съотвените стойности на потребителя, чийто профил се разглежда в момента. Например: аз съм логнат в сайта като Ivan и разглеждам профила на Ani. В параметрите from_uid, from_user, from_user_url трябва да се съдържат данните на Ivan, а в to_uid, to_user, to_user_url данните на Ani.

 • from_uid: тук попълнете променливата, в която се съдържа ID на логнатия в сайта потребител;
 • from_user: тук попълнете променливата, в която се съдържа потребителското име на логнатия в сайта потребител;
 • from_user_url: тук попълнете променливата, в която се съдържа URL адреса за преглеждане на профила на логнатия в сайта потребител;
 • to_uid: тук попълнете променливата, в която се съдържа ID на потребителя, чийто профил се разглежда в момента;
 • to_user: тук попълнете променливата, в която се съдържа потребителското име на потребителя, чийто профил се разглежда в момента;
 • to_user_url: тук попълнете променливата, в която се съдържа URL адреса за преглеждане на профила на потребителя, чийто профил се разглежда в момента;
 • db_host: IP адрес или хост на MySQL сървъра;
 • db_user: Потребител за достъп до базата данни;
 • db_pass: Парола за достъп до базата данни;
 • db_name: Име на базата данни;
 • encoding: UTF-8 или WINDOWS-1251 – запишете коректната стойност в зависимост от encoding-a на Вашият сайт;
Приложението използва кеширащ механизъм, за да се намали броя на заявките към сървъра на Mobio.bg. За кеширащия механизъм се използва MySQL таблица, която се създава автоматично от скрипта.