Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Проверка на код

Това приложение дава възможност да приемате плащания за достъп до целия или част от Вашият сайт, да събирате такси за специални (VIP) права за достъп до Вашият сайт или да изисквате заплащане за достъп до определено съдържание (музикални файлове, електронни документи и др.)

Принципа на работа е следния:
SMS с добавена стойност - проверка на код
  1. Потребител прави опит за достъп до съдържание на Вашия сайт, изискващо заплащане и получава съобщение с указание да изпрати SMS съобщение до определен номер със специален текст.
  2. Потребителят изпраща SMS съобщение до определен SMS номер със специален текст.
  3. Mobio.bg обработва изпратеното съобщение и генерира уникален код за достъп. Кодът за достъп се изпраща в рамките на минута до мобилния телефон на потребителя.
  4. Потребителят въвежда полученият код в специално създадена на Вашия сайт форма за проверка на кода.
  5. След въвеждане на кода от страна на потребителя Вашият сайт се свързва със сървъра на Mobio.bg за проверка на кода.
  6. При успешна проверка потребителят получава достъп до исканото съдържание.
Допълнителни възможности: задаване на различна валидност на генерираните кодове, генериране на тестови и служебни кодове за достъп.

Примерно приложение: защитаване на достъп до част от сайт. От потребителите се изисква да въведат SMS код при опит за достъп до определена част от сайт. Кодът се получава след изпращане на SMS до някой от кратките номера на Mobio.bg.