Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Конфигуриране и работа с услугата "Известяване за плащане" (Комуникация с GET/POST заявки)

Въведение

Услугата Известяване за плащане Ви дава възможност да създавате по-сложни като функционалност SMS услуги с добавена стойност. Принципът на работа на услугата Известяване за плащане дава възможност Вашият сървър да поеме обслужването на входящите SMS съобщения. По този начин Вие имате възможност да създавате неограничени по функционалност SMS услуги с добавена стойност.

Инсталиране на услугата

Услугата Известяване за плащане се инсталира в две прости стъпки.

Стъпка 1

След като влезете в системата за микро-разплащания Mobio.bg, изберете SMS плащания от менюто в лявата част на екрана. След това изберете Нова услуга.

След като изберете Нова услуга, ще трябва да попълните основните параметри на услугата в следната форма:

Трябва да направите следните настройки:

 • Тип - изберете "Извествяване за плащане";
 • Държава/Цена - изберете държавата, тарифата и краткия SMS номер за работа на услугата;
 • Ключ/Текст - напишете текста, който ще се изпраща като SMS от Вашите потребители;
 • Страница с описание - въведете адреса на Вашата страница, където е поместено описанието на SMS услугата;
Полето Страница с описание служи на администраторите на mobio.bg да придобият представа за вида на услугата, която искате да предложите. Ако това поле не бъде попълнено или на посоченият от Вас URL адрес липсва описание на услугата, то Вашата услуга няма да бъде активирана.

Стъпка 2

След като попълните необходимите полета, кликнете на Напред и ще видите формата за Стъпка 2 от процеса на инсталиране на Вашата услуга.

В тази форма трябва да попълните следните полета:

 • URL адрес за уведомяване - това е адреса на Вашият скрипт, който ще обслужва входящите SMS-и;
 • HTTP метод - изберете POST или GET;
 • IP адрес на сървър - попълнете IP адреса на Вашият сървър;

След като попълните полетата натиснете бутона ОК, за да завършите конфигурирането на услугата.

Сървърът на Mobio.bg отправя заявки за уведомяване към Вашия сървър само на порт 80.

Примерен скрипт

За да функционира правилно услугата Известяване за плащане, е необходимо да разработите специален скрипт за обслужване на входящите SMS съобщения към Вашата услуга. Тъй като комуникацията между сървъра на Mobio.bg и Вашия обслужващ скрипт се изпълнява по HTTP проткол, няма ограничение за езика или технологията, с която е разработен Вашият скрипт. Посоченият пример е изпълнен с PHP, поради високата популярност на този език.

$item = $_REQUEST["item"];
$fromnum = $_REQUEST["fromnum"];
$smsID = $_REQUEST["smsID"];

$mobio_remote_addrs = array("35.234.105.159");
$servID = 123;

if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {


	// your script action begins
	// mark user as VIP, add credits...

	$sms_reply = "Uspeshna obrabotka.";

	// your script action ends

	file("http://mobio.bg/paynotify/pnsendsms.php?servID=$servID&tonum=$fromnum&smsID=$smsID&message=".urlencode($sms_reply));
}

Принципът на работа на Вашия скрипт е съвсем прост. Той трябва да изпълни следните задачи:

 1. Да приеме заявката от сървъра на Mobio.bg.
 2. В зависимост от подадените параметри да генерира отговор.
 3. Да изпрати отговора обратно към сървъра на Mobio.bg, за да бъде изпратен той до мобилния телефон на Вашия потребител.

Параметри, изпращани от Mobio.bg към Вашият скрипт

В HTTP заявката, която сървъра на Mobio.bg прави към Вашият скрипт при получаване на входящ SMS са включени следните параметри:

  ИмеОписание
  fromnumтози параметър съдържа номера на мобилния телефон на Вашия потребител. Този параметър ще трябва да използвате при изпращането на SMS съобщение с отговор до Вашия потребител
  messageпълният текст на SMS-а, изпратен от Вашия потребител
  itemтова е числото в съдържанието на SMS съобщението след Вашата ключова дума. Например, ако потребител изпрати SMS съобщение paypn112, item ще бъде 112
  smsIDтова е уникален номер за проверка от системата на Mobio. Нужно е да изпратите стойността на този параметър без промяна при заявката за изпращане на SMS
  servIDуникалният ID номер на Вашата услуга
  operatorуникален код на мобилния оператор
  amountтарифа на SMS-a (float)
  currencyвалута за тарифата
  countryкод на държавата - например BG
  billing_typeтип на таксуването. Може да бъде MT или MO
  billing_statusстатус на таксуването на потребителя. Може да бъде Pending или OK
  Направете така, че Вашият скрипт да приема HTTP заявки изпратени само от сървъра на Mobio.bg с IP адрес 35.234.105.159. Това може да стане с проста проверка за IP адрес, както е показано в примерният скрипт.

  Изпращане на SMS отговор до потребителя

  След като Вашият скрипт изпълни заложената от Вас логика по обработката на входящия SMS той трябва да изпрати отговор обратно до мобилния телефон на потребителя. Това става чрез изпращане на заявка до сървъра на Mobio.bg. Заявката може да бъде изпратена по GET или POST HTTP метод до следния URL адрес:

  http://Mobio.bg/paynotify/pnsendsms.php

  Заявката трябва да съдържа следните параметри:

  • servID: уникалният ID номер на Вашата услуга;
  • smsID: уникалният ID номер на входящия SMS, за който се изпраща отговор;
  • tonum: това е номерът на мобилния телефон на Вашия потребител. Стойността на този параметър можете да вземете директно от параметър fromnum на заявката, изпратена от сървъра на Mobio.bg.
  • message: съдържанието на SMS съобщението с отговор, което изпращате. Стойността на този параметър трябва да бъде валидно URL кодирана (функция url_encode() в PHP).

  Получаване на статуса на плащането за тарифи с MT таксуване

  За разлика от тарифите с MO таксуване, където потребителят бива таксуван още при изпращането на SMS от своя телефон, при тарифите с MT таксуване потребителят бива таксуван при получаването на обратния SMS (отговора).

  При този тип таксуване е възможно потребителят да не може да бъде таксуван при получаване на SMS отговора. Затова е важно статуса на плащането от потребителя да бъде следен.

  Системата на Mobio дава възможност да получавате статусите на плащанията за тарифи с MT таксуване. За целта в Стъпка 2 от конфигурацията на услугата в полето URL адрес за статус e нужно да попълните URL адреса на скрипт, който ще обработва статуса на таксуването за всеки такъв SMS.

  При промяна на статуса на таксуването Mobio ще направи HTTP GET заявка до посочения URL, като в заявката ще бъдат включени следните параметри:

  ИмеОписание
  servIDуникалният ID номер на Вашата услуга
  smsIDтова е уникален номер на входящия SMS
  fromnumтози параметър съдържа номера на мобилния телефон на Вашия потребител;
  operatorуникален код на мобилния оператор
  priceтарифа на SMS-a (float)
  currencyвалута за тарифата
  mosms_textпълният текст на SMS-а, изпратен от Вашия потребител;
  billing_statusстатус на таксуването на потребителя. Може да бъде OK или Failed