Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Конфигуриране и работа с услугата SMS оператор

Общ принцип на работа

Вие можете да създавате SMS услуги с добавена стойност, при които при изпратен SMS клиентите Ви ще получават автоматично отговор по определен от Вас алгоритъм или оператори ще отговарят персонално на всеки клиент.

Начинът на работа е следният:
 1. Потребител изпраща SMS съобщение към кратките номера на Mobio.bg
 2. Съобщението на потребителя се получава от сървъра на Mobio.bg и се записва в списък с необработени входящи SMS и към клиента се изпраща автоматизиран отговор
 3. Оператори преглеждат списъка с необработени SMS съобщения и обработват съобщенията според Вашите нужди
 4. Когато се изисква изпращат отговор до потребителя изпратил съобщението

Допълнителни възможности: създаване на потребителски профили за различните оператори, отбелязване на обработените вече SMS-и, задаване на автоматични отговори (изпращат се без намесата на оператор).

Примерно приложение: организиране на поздравителни съобщения в радиостанция. Водещият обявява номера за изпращане на SMS-и и следи входящите съобщения. За всяко входящо съобщение излъчва поздрав, според желанието на човека изпратил SMS-съобщението.

Инсталиране на услугата

За да инсталирате услуга тип SMS оператор, влезте във Вашия профил и кликнете върху линка SMS плащания в лявата част на екрана. След това изберете Нова услуга.

Следващата стъпка от инсталирането на услугата е да попълните следната форма:

 1. За Тип изберете типа на услугата, в случая SMS оператор
 2. Цена изберете цената, която желаете Вашите клиенти да заплащат за услугата. В скоби е записан краткият номер, към който клиентите Ви ще изпращат SMS-и.
 3. Ключ/Текст: въведете текста, който Вашите клиенти ще изпращат като съдържание на SMS-а (пример:smsoper).
 4. URL с описание: Полето URL с описание служи на администраторите на Мobio.bg да придобият представа за вида на услугата, която искате да предложите. Ако това поле не бъде попълнено или на посочения от Вас URL-адрес липсва описание на услугата, то Вашата услуга няма да бъде активирана. В описанието на услугата трябва да включите следната информация: Кратък номер, към който ще се изпращат съобщенията; Указания за текста, който трябва да се изпрати като SMS; Цената, която потребителят заплаща за изпращане на SMS към съответния кратък номер; Какво получава потребителят в замяна на изпратения SMS (код за достъп, активиране на услуга или др.);

След като попълните необходимите полета, кликнете Напред и ще видите Стъпка 2 от процеса на инсталиране на Вашата услуга SMS-оператор.

В Стъпка 2 от падащото меню трябва да изберете между четири опции за SMS-отговор:

 • Винаги изпращай този отговор, (въвежда се от полето по долу)
 • Изпращай прозиволен отговор (от предварително въведението)
 • Изпращай последователен отговор (от предварително въведените
 • Изпращай отговор по номер (от предварително въведениете)

Отговор по алгоритъм

За да работят опциите Изпращай последователен отговор, Изпращай отговор по номер трябва предварително да са въведени автоматичните отговори.

С получаване на SMS към системата на Mobio.bg, Вашият клиент ще получи отговор, съобразно с избрания от Вас алгоритъм (произволен, последователен и отговор по номер).

Въвеждането на автоматични отговори става, като щракнете върху името на услугата от списъка с услуги. Ще видите настройките на Вашата услуга. За да добавите автоматични отговори, кликнете върху линка Автоматични отговори и ще видите списък с вече въведените автоматични отговори:

От линка в най-горния десен ъгъл на таблицата (+) Вие може да добавяте нови автоматични отговори. На изображението по-долу е показана формата за добавяне/редактиране на автоматичен отговор.

В полето Номер въведете поредния номер на съответния отговор. В полето Отговор въведете текста на отговора, с който ще отговаря системата.

Отговор по номер

За да работи услугата SMS-оператор, по този алгоритъм трябва от Стъпка 2 от конфигурацията на Вашата услуга да сте избрали Изпращай отговор по номер (от предварително въведениете)

Системата ще отговоаря на Вашите клиенти според съдържанието на SMS-а, който са изпратили. Например към системата от Ваш потребител се получава SMS със съдържание payserv1, отговорът ще бъде текст със съдържание съответстващ на номер 1, който сте въвели в списъка с автоматичените отговори.

Последователен отговор

За да работи услугата SMS-оператор, по този алгоритъм трябва от Стъпка 2 от конфигурацията на Вашата услуга да сте избрали Изпращай последователен отговор (от предварително въведените)

Системата ще отговаря последователно при всеки входящ SMS от даден клиент според номера на въведените автоматични отговори. Например: при първи входящ SMS от клиент с номер на мобилен телефон 359888123456 системата ще отговори с автоматичен отговор номер 1. При втори входящ SMS от същия номер системата ще отговори с автоматичен отговор номер 2.

След като сте въвели тези промени, системата на Mobio.bg ще отговаря с произволно избран отговор от въведените автоматични отговори.

Входящи SMS-и

Входящите SMS-и към Вашата услуга може да следите, като щракнете върху името на услугата от списъка с Вашите услуги.

От иконката можете да изпратите персонален отговор на Вашия клиент.

Създаване на SMS-оператор

SMS-операторът е отделен потребител към Вашата услуга в системата на Mobio.bg. SMS-операторите могат единствено да следят входящите SMS-и към Вашата услуга и да изпращат отговори към Вашите клиенти, ако това се налага.

Създаването на SMS-оператор става в няколко стъпки. От списъка с услуги избирате услугата SMS-оператор и щраквате върху името и (или върху иконката детайлен изглед). Кликвате върху линка Оператори, след което ще видите списък с въведените SMS-оператори. В тази таблицата са показани потребителското име и имената на въведените SMS-оператори.

За да добавите нов оператор щракнете върху иконката (+). В следващата стъпка Ви се появява кратка форма, която трябва да се попълни, за да се създаде нов SMS-оператор.

В полето Потребителско име въвеждате потребителското име, с което ще влиза Вашият оператор в системата. След това Вие трябва да въведете Парола и да я повторите. С тази парола Вашият оператор ще влиза в системата на Mobio.bg. В полето Име въведете името на Вашия оператор. В последното поле Бележки можете да въведете бележки относно този оператор.

Описание на интерфейса за работа на оператора

След като сте направили регистрация на Вашия оператор, той може да влезе в системата за оператори на Mobio.bg - www.mobio.bg/oso и да въведе Име и Парола. След като влезе със своето потребителското име и парола, операторът ще види списък с необработените SMS-и.