Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Примерен скрипт за услугата "Проверка на код"

За да работи услугата Проверка на код е нужно да разработите скрипт, който при въведен код от потребителя се свързва със сървъра на Mobio.bg и прави проверка дали въведеният код е валиден. Тук са показани 2 варианта на скрипта за проврка на код в зависимост от това дали настройката на PHP allow_url_fopen е включена или изключена. За да работят скриптовете е нужно да настройте в контролния панел на Mobio услуга от тип Проверка на код.

Информация за услугата "Проверка на код"
Конфигуриране на услугата "Проврка на код"

След като настройте услугата от тип Проверка на код е нужно да промените следните параметри в скрипта:
 • $servID: това е уникалният номер на Вашата услуга. Можете да го намерите при детайлен преглед на услугата


 • Примерен скрипт при allow_url_fopen: On
  <?PHP
  
  function mobio_checkcode($servID, $code, $debug=0) {
  
  	$res_lines = file("http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=$servID&code=$code");
  
  	$ret = 0;
  	if($res_lines) {
  
  		if(strstr($res_lines[0], "PAYBG=OK")) {
  			$ret = 1;
  		}else{
  			if($debug)
  				echo $line."\n";
  		}
  	}else{
  		if($debug)
  			echo "Unable to connect to mobio.bg server.\n";
  		$ret = 0;
  	}
  
  	return $ret;
  }
  
  
  $servID = 16;
  $code = $_REQUEST["code"];
  
  if(mobio_checkcode($servID, $code, 0) == 1) {
  	echo "Valid code";
  }else{
  	echo "Invalid code";
  }
  
  ?>
  


  Примерен скрипт при allow_url_fopen: Off
  <?PHP
  
  function mobio_checkcode($servID, $code, $debug=0) {
  
  	$ret = 0;
  
  	$mobio_socket = fsockopen("www.mobio.bg", 80);
  
  	if(!$mobio_socket) {
  		if($debug)
  			echo "Unable to connect to mobio.bg server\n";
  		$ret = 0;
  	}else{
  		$request .= "GET http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=$servID&code=$code HTTP/1.0\r\n\r\n";
  		fwrite($mobio_socket, $request);
  		$result = fread($mobio_socket, 255);
  		if(strstr($result, "PAYBG=OK")) {
  			$ret = 1;
  		}else{
  			$ret = 0;
  			if($debug)
  				echo strstr($result, "PAYBG");
  		}
  		fclose($mobio_socket);
  	}
  
  	return $ret;
  }
  
  
  $servID = 16;
  $code = $_REQUEST["code"];
  if(mobio_checkcode($servID, $code, 1) == 1) {
  	echo "Valid code";
  }else{
  	echo "Invalid code";
  }
  
  
  ?>