Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Промяна на IP адреса на сървъра на Mobio

Нов IP адрес

От 23.01.2010г. системата на Mobio.bg се обслужва от два сървъра. Новият сървър има IP адрес 87.120.176.216. Ако използвате услуга от тип Известяване за плащане (комуникация чрез GET/POST заявки) ще е нужно да добавите вторият IP адрес към разрешените IP адреси в скрипта Ви за обслужване на SMS-и.

Добавянето на вторият IP адрес засяга и всички модули, които са базирани на услугата Известяване за плащане. Към този момент това са модулите за SMS реклама и SMS бира. Нови версии на модулите може да намерите в съответните раздели на Help центъра.

Какво е нужно да бъде променено в скриптовете?

Към този момент проверката за IP адрес в скриптовете за обслужване на входящите SMS-и би трябвало да изглежда по подобен начин:

<?php

// ...

$mobio_remote_addr = "194.12.244.114";

// ...

if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == $mobio_remote_addr) {
// ...
}

?>

За да добавите новият IP адрес към позволените от скрипта трябва да направите следната промяна:

<?php

//...

$mobio_remote_addrs = array("87.120.176.216", "194.12.244.114");

// ...

if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {
// ...
}

?>
До 01.03.2010г. системата на Mobio.bg ще изпраща HTTP заявки към Вашите скриптове от IP 194.12.244.114. След 01.03.2010г. HTTP заявки към Вашите скриптове ще се изпращат само от IP 87.120.176.216.