Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

HTML форма за проверка на SMS код

Приложеният тук скрипт обединява HTML форма за въвеждане на SMS код, както и програмна част на PHP за проверка на валидността на въведният SMS код.

За да работи формата за проверка на код е нужно да конфигурирате услуга Проверка на код от контролния панел на mobio.bg. Видео урок за конфигуриране на услугата Проверка на код може да намерите тук.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="bg">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>SMS code</title>
</head>
<body>
<?PHP

function mobio_checkcode($servID, $code, $debug=0) {

	$res_lines = file("http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=$servID&code=$code");

	$ret = 0;
	if($res_lines) {

		if(strstr("PAYBG=OK", $res_lines[0])) {
			$ret = 1;
		}else{
			if($debug)
				echo $line."\n";
		}
	}else{
		if($debug)
			echo "Unable to connect to mobio.bg server.\n";
		$ret = 0;
	}

	return $ret;
}


$servID = 29;
$code = $_REQUEST["code"];
$ok = $_REQUEST["ok"];

if($ok) {
	if(mobio_checkcode($servID, $code, 0) == 1) {
		echo "Кодът е валиден!";
	}else{
		echo "Грешен или изтекъл SMS код за достъп";
	}
}else{
?>
За да получите код за достъп изпратете SMS с текст payserv на номер 2323 (цена: 1.20лв.). Кодът е с валидност 10 дни.
<form method="post" name="smscode">
Име: <input type="text" size="20" name="nick"/><br/>
SMS код: <input type="text" size="20" name="code"/><br/>
<input type="submit" name="ok" value=" Проверка "/>
</form>
<?PHP } ?>
</body>
</html>

Пълният код на скрипта може да изтеглите от тук: smscode.php

Скрипта работи с демо услуга със servID 29. Валиден код за тестове е WYSR49. За да работи скрипта с Вашата услуга за проверка на код е нужно да промерните стойността на параметъра servID.