Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Конфигуриране и работа с услугата "Mobipay SMS плащане"

Въведение

Услугата Mobipay SMS плащане дава възможност да получавате плащания чрез SMS за вашият сайт. Услугата предоставя изключително удобен потребителски интерфейс за SMS плащания.

За разлика от услугите Проверка на код и Известяване за плащане при услугата SMS плащане текста на изпратения от потребителя SMS е много кратък (1 символ – Y). Този подход значително намалява вероятността от грешки при изпращане на SMS от потребителя.

Инсталиране на услугата

Услугата SMS плащане се инсталира в две прости стъпки:

Стъпка 1

След като влезете в системата за микро-разплащания Mobio.bg, изберете линка SMS плащания от менюто в лявата част на екрана. След това изберете Нова услуга.

След като изберете Нова услуга, ще трябва да попълните основните параметри на услугата в следната форма:

Трябва да направите следните настройки:

 • Тип - изберете "Mobipay SMS плащане";
 • Държава/Цена - изберете държавата, тарифата и краткия SMS номер за работа на услугата;
 • Ключ/текст – въведете кратко име на услугата.
 • Страница с описание - въведете адреса на Вашата страница, където ще се използва SMS плащането;
За разлика от другите типове услуги въведеният ключ/текст(префикс) не се ползва за разпознаване на изпратените от потребителите SMS-и. Въведеният тук текст се ползва единствено за по-лесно разпознаване на услугата в системате на Mobio.bg.
В страницата с описание не се налага да включвате описание за текста, SMS номера и цената за изпращане на SMS, тъй като тази информация се включва в приложението за SMS плащане, което вграждате във Вашия сайт.

Стъпка 2

След като попълните необходимите полета, кликнете на Напред и ще видите формата за Стъпка 2 от процеса на инсталиране на Вашата услуга:

В тази форма е нужно да попълните единствено адреса на скрипта на Вашия сървър, който ще бъде извикан от Mobio при потвърждаване на плащането от клиента.

Mobipay SMS плащане изпраща информация към Вашия скрипт със същите параметри както и услугата Известяване за плащане така, че не е нужно да разработвате нов скрипт за обработка на плащания.

След като попълните полетата натиснете бутона ОК, за да завършите конфигурирането на услугата.

Вграждане на Mobipay SMS плащане към Вашия сайт

За да вградите услугата Mobipay SMS плащане във Вашия сайт е нужно да включите следния HTML код:

<a href="javascript:void(0)" onclick="mobipay_show()">плати чрез SMS</a> <script src="http://int.mobio.bg/mobipay/embed.js.php?userData=testacc&servID=9752&theme=white&autoshow=0&mode=iframe"></script>

Описание на параметрите за вграждане

 • userData e текст или число, което ще бъде включено към заявката, изпращана от Mobio.bg към Вашия скрипт при потвърждение на плащането от клиента;
 • servID: тук попълнете servID на Вашата услуга;
 • theme: можете да избирате между няколко дизайна на приложението за SMS плащане. Пълен списък от достъпните теми може да откриете при детайлния преглед на услугата в менюто Теми/цветове;
 • mode: изберете начин на вграждане на приложението – чрез Iframe(mode=iframe) или чрез Pop-up прозорец (mode=popup);
 • autoshow: ако от параметъра mode изберете iframe може да укажете дали приложението за SMS плащане да бъде автоматично показано още при зареждането на страницата (autoshow=1) или да се визуализира след клик върху линк за SMS плащане (autoshow=0);
В параметъра userData може да включите потребителско име или ID на потребител. Така при изпращане на HTTP заявката от Mobio.bg Вашият скрипт ще “знае” за кой потребител се отнася плащането.

HTTP комуникация със сървъра на Mobio.bg

При успешно потвърждаване на плащане от клиент сървърът на Mobio ще извика скрипт за обработка на плащанията, който сте посочил в Стъпка 2 от конфигурирането на услугата.

Списък с параметрите, които са включени в HTTP заявката към скрипта

 • userData: съдържа стойността, която е била посочена при извикването на приложението за SMS плащане;
 • item: съдържа същата стойност като userData. Служи единствено за съвместимост между скриптовете за обработка на плащания при услугата Известяване за плащане и скриптовете за услугата Mobipay SMS плащане;
 • message: съдържа текста на SMS-а, изпратен от потребителя;
 • amount: съдържа стойността на изпратения SMS без ДДС (напр. 4 за SMS на тарифа 4.80лв.);
 • currency: съдържа код на валутата според ISO4217 (напр. BGN);
 • smsID: съдържа уникален ID на входящия SMS за потвърждение на плащането;
 • extid: съдържа същата стойност като smsID, като целта на този параметър е единствено обратна съвместимост между скриптовете за обработка на плащания при услугата Известяване за плащане и скриптовете за услугата Mobipay SMS плащане;
 • servID: съдържа уникалния ID на услугата в системата на Mobio.bg;
 • tonum: съдържа краткия номер, към който е изпратен SMS-a;
 • fromnum: съдържа номера на мобилния телефон, от който е изпратен SMS-a;
 • operator: съдържа идентификатор на мобилния оператор (напр. 88 за Мтел, 89 за Глобул, 87 за Виваком);

Примерен скрипт за обработка на плащането

<?php

$item = $_REQUEST["item"];
$userData = $_REQUEST["userData"];
$message = $_REQUEST["message"];
$amount = $_REQUEST["amount"];
$currency = $_REQUEST["currency"];
$smsID = $_REQUEST["smsID"];
$fromnum = $_REQUEST["fromnum"];
$extid = $_REQUEST["extid"];
$servID = $_REQUEST["servID"];
$tonum = $_REQUEST["tonum"];
$operator = $_REQUEST["operator"];

$mobio_remote_addrs = array("87.120.176.216", "194.12.244.114");

if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {


    // your script action begins
    // mark user as VIP, add credits...

	 echo "OK=Vasheto plastane e uspeshno.";

    // your script action ends

}
?>

Изпращане на отговор до потребителя

При успешно извикване (HTTP статус 200) на скрипта за обработка на плащания сървъра на Mobio ще изпрати до потребителя SMS с текст “Vasheto plastane e uspeshno potvyrdeno”. Имате възможност и сами да определяте текста на SMS-а, който ще изпратим до потребителя. Това е възможно, ако скрипта Ви принтира резултат OK=Tekst, koito da se izprati kym potrebitelq.

Това е единствената разлика със скрипта за обработка на плащанията за услугата Известяване за плащане, но дори да използвате без каквато и да е промяна скриптот услуга Известяване за плащане услуга ще функционира нормално.

Допълнителна информация

При детайлния преглед на услугата в контролния панел на Mobio можете да видите списъка с всички входящи и изходящи SMS-и. Списък с изпратените HTTP заявки към Вашия скрипт, както и HTTP статуса за всяка заявка може да видите от линка HTTP заявки. От линка HTML код може да получите 2 примерни HTML кода за вграждане на приложението за SMS плащане. Всички налични теми/цветове за приложението са показани в Теми/цветове.