Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Известяване за плащане (комуникация чрез GET/POST заявки)

Този начин на работа със системата за микроразплащане чрез SMS Mobio.bg Ви дава възможност да създавате по-сложни като функционалност SMS услуги. Принципът на работа на това решение дава възможност на Вашият сървър да поеме обслужването на входящите SMS съобщения. По този начин Вие имате пълна свобода да създавате неограничени по функционалност SMS услуги с добавена стойност.

Начинът на работа е следния:
SMS с добавена стойност - известяване за плащане
  1. Потребител изпраща SMS съобщение за Ваша услуга.
  2. Mobio.bg получава от мобилните оператори входящото SMS съобщение за Вашата услуга.
  3. Сървърът на Mobio.bg изпраща данните за входящото SMS съобщение до Вашият сървър.
  4. Вашият сървър получава данните, изпълнява зададена от Вас логика и генерира обратно SMS съобщение (отговор) до потребителя.
  5. Вашият сървър се свързва със сървъра на Mobio.bg и изпраща генерираното SMS съобщение.
  6. Сървърът на Mobio.bg изпраща полученото от Вашия сървър SMS съобщение до мобилните оператори. Мобилните оператори изпращат Вашето SMS съобщение с отговор до потребителя.
Допълнителни възможности: задаване на типа заявка към Вашия сървър - GET/POST, изпращане на повече от един обратен SMS, проверка на IP адреса на сървъра при заявка за изпращане на SMS.

Примерно приложение: закупуване на хостинг услуги. След изпращане на SMS от потребител, сървъра на Mobio.bg изпраща заявка към Вашия сървър. Вашият сървър обработва заявката, като установява параметрите на хостинг услугите на потребителя (увеличва срок за ползване или др.) и генерира съдържанието на обратното SMS съобщение към потребителя.
в началото