Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Модул за SMS плащане за Joomla AEC

Модулът за плащане за компонент Account Expiration (AEC) за Joomla позволява да приемате SMS плащания при осъществяване на плащания в този компонент.

За да работи модула за SMS плащане е нужно да конфигурирате услуга Проверка на код.

Модулът се инсталира като копирате файла mobio.php в директорията components/com_acctexp/processors. След като копирате файла от настройките на модула AEC e нужно да включите поддръжката на SMS плащания чрез Mobio. Това става от менюто Components > AEC Subscription manager > Processors. От бутона Add добавете модула на Mobio. Ще е нужно да включите модула като кликнете върху посочената иконка:

От менюто Settings укажете поддръжката на модула за SMS плащания чрез Mobio:

След включване на модула за SMS плащания чрез Mobio е нужно да дефинирате платени планове в AEC. Това става от менюто Plans. За да работи модула за SMS плащане на Mobio е нужно съответния план да бъде дефиниран като платен и в менюто Processors да бъдат направени съответните настройки:

За тестове може използвате настройките servID: 29 и код WYSR49.

Можете да добавите в менюто на потребителите линка от Direct frontend link.