Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Примерен скрипт за услугата "Известяване за плащане"

Този примерен скрипт демонстрира обработката на входящ SMS от Вашият сървър при използване на услугата Известяване за плащане. За да работи скрипта е нужно да настройте в контролния панел на Mobio услуга от тип Известяване за плащане.

Информация за услугата "Известявна за плащане"
Конфигуриране на услугата "Известявна за плащане"

<?PHP

$message = $_REQUEST["message"];
$item = $_REQUEST["item"];
$fromnum = $_REQUEST["fromnum"];
$extid = $_REQUEST["extid"];
$servID = $_REQUEST["servID"];

$mobio_remote_addrs = array("87.120.176.216", "35.234.105.159");if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {


	// your script action begins
	// mark user as VIP, add credits...

	$sms_reply = "Uspeshna obrabotka.";

	// your script action ends

	file("http://mobio.bg/paynotify/pnsendsms.php?servID=$servID&tonum=$fromnum&extid=$extid&message=".urlencode($sms_reply));
}
?>