Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Примерен скрипт за обработка на статус за тарифи с MT таксуване

Този примерен скрипт демонстрира обработката на получен статус за SMS, изпратен към тарифа с MT таксуване.

При тарифите с MT таксуване клиентът се таксува при получаване от отговора на своя SMS, а не при самото изпращане на SMS-а, както е при тарифите с MO таксуване.
<?PHP

$message = $_REQUEST["mosms_text"];
$fromnum = $_REQUEST["fromnum"];
$tonum = $_REQUEST["tonum"];
$extid = $_REQUEST["extid"];
$smsID = $_REQUEST["smsID"];
$servID = $_REQUEST["servID"];
$operator = $_REQUEST["operator"];
$price = $_REQUEST["price"];
$currency = $_REQUEST["currency"];
$billing_status = $_REQUEST["billing_status"];

$mobio_remote_addrs = array("87.120.176.216", "35.234.105.159");

if (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {

	if ($billing_status == "Failed") { 

        // Payment Failed				
		// delete user from VIP, delete given credits, etc

	}else if ($billing_status == "OK") { 

        // Payment OK
		// no action necessary
		
	}	
    echo 'OK';
}
?>