Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Скрипт за автоматично добавяне на кредити в MuOnline Webshop

Този скрипт позволява организирането на услуга за автоматично добавяне на кредити към профили в MuOnline Webshop. За да работи скрипта е нужно да настройте в контролния панел на Mobio услуга от тип Известяване за плащане.

Информация за услугата "Известявне за плащане"
Конфигуриране на услугата "Известявне за плащане"
Видео-урок за услугата "Известявне за плащане"

След като настройте услугата от тип Известяване за плащане е нужно да промените следните параметри в скрипта:
  • $servID: това е уникалният номер на Вашата услуга. Можете да го намерите при детайлен преглед на услугата
  • $db_serv: IP адреса на Вашият MSSQL сървър
  • $db_user: Потребителско име за достъп до MSSQL сървъра
  • $db_pass: Парола за достъп до MSSQL сървъра
  • $db_name: Име на базата данни за MuOnline
<?PHP

function mssql_real_escape_string($str) { return str_replace("'","''",$str); }$item   = mssql_real_escape_string($_REQUEST["item"]);
$fromnum  = mssql_real_escape_string($_REQUEST["fromnum"]);
$extid   = mssql_real_escape_string($_REQUEST["extid"]);

$mobio_remote_addrs = array("87.120.176.216", "194.12.244.114");

$servID  = 1101;

$db_serv = '10.0.2.10';
$db_user = 'sa';
$db_pass = 'password';
$db_name = 'MuOnline';
$credits_to_add = '500';

if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {

	$sms_reply = 'Greshka. Spazvaite to4no instrukciite';
	$conn = mssql_connect($db_serv, $db_user, $db_pass);
	if($conn) {
		mssql_select_db($db_name);
		$res = mssql_query("SELECT credits FROM MEMB_CREDITS WHERE memb___id='$item'");
		if(mssql_num_rows($res)>0) {
			mssql_query("UPDATE MEMB_CREDITS SET credits=credits+'$credits_to_add' WHERE memb___id='$item'");
		}else{
			mssql_query("INSERT INTO MEMB_CREDITS (memb___id, credits) VALUES('$item', '$credits_to_add')");
		}
		
		$res = mssql_query("SELECT credits FROM MEMB_CREDITS WHERE memb___id='$item'");
		if(mssql_num_rows($res)>0) {
			$row = mssql_fetch_row($res);
			$sms_reply = "Vashite krediti sa uspeshno zakupeni. Imate {$row[0]} crediti.";
		}

	}
	file("http://mobio.bg/paynotify/pnsendsms.php?servID=$servID&tonum=$fromnum&extid=$extid&message=".urlencode($sms_reply));
}
?>