Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Скрипт за автоматично добавяне на Zen в MuOnline

Този скрипт позволява организирането на услуга за автоматично добавяне на Zen към профили в MuOnline Webshop. За да работи скрипта е нужно да настройте в контролния панел на Mobio услуга от тип Известяване за плащане.

Информация за услугата "Известявне за плащане"
Конфигуриране на услугата "Известявне за плащане"
Видео-урок за услугата "Известявне за плащане"

След като настройте услугата от тип Известяване за плащане е нужно да промените следните параметри в скрипта:
 • $servID: това е уникалният номер на Вашата услуга. Можете да го намерите при детайлен преглед на услугата
 • $db_serv: IP адреса на Вашият MSSQL сървър
 • $db_user: Потребителско име за достъп до MSSQL сървъра
 • $db_pass: Парола за достъп до MSSQL сървъра
 • $db_name: Име на базата данни за MuOnline
<?PHP

$item = $_REQUEST["item"];
$fromnum = $_REQUEST["fromnum"];
$extid = $_REQUEST["extid"];

$mobio_remote_addrs = array("87.120.176.216", "194.12.244.114");

$servID = $_REQUEST["servID"];

$db_serv = '127.0.0.1';
$db_user = 'sa';
$db_pass = 'sql pass';
$db_name = 'MuOnline';
$zen_to_add = '2000000';

if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {

    $sms_reply = 'Greshka.Spazvaite tochno instrukciite.';
    $conn = mssql_connect($db_serv, $db_user, $db_pass);
    if($conn) {
        mssql_select_db($db_name);
        $res = mssql_query("SELECT Money FROM Character WHERE Name='$item'");
        if(mssql_num_rows($res)>0) {
            mssql_query("UPDATE Character SET Money=Money+'$zen_to_add' WHERE Name='$item'");
        }else{
            mssql_query("INSERT INTO Character (Name, Money) VALUES('$item', '$zen_to_add')");
        }

        $res = mssql_query("SELECT Money FROM Character WHERE Name='$item'");
        if(mssql_num_rows($res)>0) {
            $row = mssql_fetch_row($res);
            $sms_reply = "Vashiqt zen e uspeshno zakupen. Imate {$row[0]} zen.";
        }

    }
    file("http://mobio.bg/paynotify/pnsendsms.php?servID=$servID&tonum=$fromnum&extid= $extid&message=".urlencode($sms_reply));
}


?>
Скрипта е любезно предоставен от Evo muplayring.net