Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Скрипт за автоматично добавяне на кредити в Cabal CashShop

Този скрипт позволява организирането на услуга за автоматично добавяне на кредити към профили в Cabal CashShop. За да работи скрипта е нужно да настройте в контролния панел на Mobio услуга от тип Известяване за плащане.

Информация за услугата "Известявне за плащане"
Конфигуриране на услугата "Известявне за плащане"
Видео-урок за услугата "Известявне за плащане"

След като настройте услугата от тип Известяване за плащане е нужно да промените следните параметри в скрипта:
  • $db_serv: IP адреса на Вашият MSSQL сървър;
  • $db_user: Потребителско име за достъп до MSSQL сървъра;
  • $db_pass: Парола за достъп до MSSQL сървъра;
  • $db_name: Име на базата данни на CashShop-a. Обикновенно е CashShop;
  • $db_name_acc: Име на базата данни с акаунти на сървъра. Обикновенно е ACCOUNT
  • $credits_to_add: колко кредита да се добавят при изпращане на SMS;
Скрипта работи с Chumpy's CashShop v. 1.5
<?php

function mssql_escape_string($query) {return str_replace("'", "''", $query);}

$item   = mssql_escape_string($_REQUEST["item"]);
$fromnum  = $_REQUEST["fromnum"];
$extid   = $_REQUEST["extid"];
$servID = $_REQUEST["servID"];

$mobio_remote_addrs = array("87.120.176.216", "194.12.244.114");

$db_serv = '127.0.0.1';
$db_user = 'sa';
$db_pass = 'sa';
$db_name = 'CashShop';
$db_name_acc = 'ACCOUNT';
$credits_to_add = '500';

if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $mobio_remote_addrs)) {

	$sms_reply = 'Greshka. Spazvaite to4no instrukciite';
	$conn = mssql_connect($db_serv, $db_user, $db_pass);
	
	if(!$conn) {
		$sms_reply = 'Problem s DB na servera.';
	}elseif(!$item) {
		$sms_reply = 'Ne ste izpratil ime na account.';
	}else{
		mssql_select_db($db_name_acc);
		$res = mssql_query("SELECT UserNum FROM cabal_auth_table WHERE ID='$item'");
		$row = mssql_fetch_row($res);
		
		if(intval($row[0])>0) {
		
			$UserNum = $row[0];
			mssql_select_db($db_name);
			
			$res = mssql_query("SELECT Alz FROM Bank WHERE UserNum='$UserNum'");
			if(mssql_num_rows($res)>0) {
				mssql_query("UPDATE Bank SET Alz=Alz+'$credits_to_add' WHERE UserNum='$UserNum'");
			}else{
				mssql_query("INSERT INTO Bank (UserNum, Alz) VALUES('$UserNum', '$credits_to_add')");
			}

			$res = mssql_query("SELECT Alz FROM Bank WHERE UserNum='$UserNum'");
			if(mssql_num_rows($res)>0) {
				$row = mssql_fetch_row($res);
				$sms_reply = "Vashite krediti sa uspeshno zakupeni. Imate {$row[0]} crediti.";
			}
		}else{
				$sms_reply = "Nesystestvuvash account $item";
		}
		
	}
	
	file("http://mobio.bg/paynotify/pnsendsms.php?servID=$servID&tonum=$fromnum&extid=$extid&message=".urlencode($sms_reply));
}


?>

Други помощни текстове в тази категория:

  1. Скрипт за автоматично добавяне на кредити в Cabal CashShop