Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

SMS гласуване

Чрез услугата SMS гласуване можете да създавате анкети, в които участниците гласуват чрез изпращане на SMS.
Принципна на работа е следния:
  1. Създавате анкетата, като определяте опциите за гласуване
  2. Участниците в анкетата гласуват, като изпращат SMS
  3. Гласът на всеки участник се отбелязва в резултатите от гласуването
  4. При успешно гласуване всеки участник получава като отговор SMS с потвърждение за успешно обработеният му глас
в началото