Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Интеграция с CMS Drupal

За интеграция на услугите за SMS микроразплащания с CMS Drupal, може да използвате разработените модули от г-н Светослав Стоянов. Модулите са достъпни на адрес:

Потребителски коментари по модулите и насоки за работа с тях може да откриете тук:

Други помощни текстове в тази категория:

  1. Интеграция с CMS Drupal