Контакти | Въпроси и отговори | Общи условия | Конфиденциалност
Директна връзка с оператор
Контакти

Скрипт за права в Counter Strike сървър

Този скрипт Ви дава възможност да продавате права за един или няколко Counter Strike сървъри, като от потребителите се изисква да въведат код получен чрез SMS. След въвеждане на валиден код, администратора на съответния сървър получава e-mail с информация за ника, на който трябва да се предоставят администраторските права.

За да работи формата за проверка на код е нужно да конфигурирате услуга Проверка на код от контролния панел на mobio.bg. Видео урок за конфигуриране на услугата Проверка на код може да намерите тук.
<?PHP header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="bg">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>CS SMS</title>
</head>
<body>
За да получите права изпратете SMS на номер 1093 (1.20лв.) с текст serv и въведете полученият код.
<?PHP
function mobio_checkcode($servID, $code, $debug=0) {

	$res_lines = file("http://www.mobio.bg/code/checkcode.php?servID=$servID&code=$code");

	$ret = 0;
	if($res_lines) {

		if(strstr("PAYBG=OK", $res_lines[0])) {
			$ret = 1;
		}else{
			if($debug)
				echo $line."\n";
		}
	}else{
		if($debug)
			echo "Unable to connect to mobio.bg server.\n";
		$ret = 0;
	}

	return $ret;
}


$servID = 29;
$smscode = $_REQUEST["smscode"];
$nick = $_REQUEST["nick"];
$password = $_REQUEST["password"];
$server = $_REQUEST["server"];
$action = $_REQUEST["action"];
# На мястото на : admin@server.com 1,2,3 се добавя e-mail които желаете да отговаря за вашия Server 1,2,3
$admins = array(
		"Server 1" => "admin@server1.com",
		"Server 2" => "admin@server2.com",
		"Server 3" => "admin@server3.com"
	    );


if($smscode) {
	if(mobio_checkcode($servID, $smscode)) {
		$admin_email = $admins[$server];
		if($admin_email) {
			$message = "	Action: <b>$action</b><br/>
					Nick: <b>$nick</b><br/>
					Password: <b>$password</b><br/>
					Server: <b>$server</b><br/>
					SMS Code: <b>$smscode</b><br/>";
			
			mail($admin_email, "New CS {$action} request", $message, "From: csadminform@site.com");
			echo '<b>Заявката ви е изпратена успешно.</b>';
		}else{
			echo '<b>Грешка. Свържете се с администратора.</b>';
		}
	}else{
		echo '<b>Въведеният код е невалиден.</b>';
	}
}
?>
<form method="post" action="cssms.php">
<table border="1">
	<tr><td>Nick:</td><td><input type="text" size="15" name="nick"/></td></tr>
	<tr><td>Password:</td><td><input type="password" size="15" name="password"/></td></tr>
	<tr>
		<td>Action:</td>
		<td>
			<select name="action">
				<option value="admin">Admin</option>
				<option value="unban">Unban</option>
                <option value="V.I.P">V.I.P</option>
                <option value="slot">Slot</option>
                <option value="rank">Rank</option>
			</select>
		</td>
	</tr>

	<tr>
		<td>Server:</td>
		<td>
			<select name="server">
# На мястото на Server 1,2,3 се добавя IP адрес на вашия сървър или името му.
				<option value="Server 1">Server 1</option>
				<option value="Server 2">Server 2</option>
				<option value="Server 3">Server 3</option>
			</select>
		</td>
	</tr>
	<tr>
	<tr><td>SMS код:</td><td><input type="text" size="15" name="smscode"/></td></tr>
	<tr><td></td><td><input type="submit" name="ok" value=" Ok "/></td></tr>

</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

Скрипта работи с демо услуга със servID 29. Валиден код за тестове е WYSR49. За да работи скрипта с Вашата услуга за проверка на код е нужно да промерните стойността на параметъра servID.

Ако вашият web сървър работи с операционна система Windows може да се наложи да инсталирате допълнителен SMTP сървър или да ползвате SMTP сървъра на доставчика си като го укажете от настройката SMTP във файла php.ini. (SMTP = mail.isp.bg)